45

Dokumentum

560

év

150

Családtag

50

Helyszín

Kedves Olvasó!

Az évek múlásával bennem feltámadt kíváncsiság, szerencsés találkozások, támogatások és biztatások hatására 2002-ben kezdtem el gyűjteni családom felmenőinek adatait. Nem jutottam messzire, hiszen igazi kutatásokat nem végeztem, nem is rendelkeztem hozzá tudományos ismeretekkel, így négy generáció felrajzolása után hamar megálltam. Közben azonban érdekes emberekkel, névrokonokkal kerültem kapcsolatba.

Az interneten böngészve dr. Kálóczy Lajos (1819-1898) életútjának rövid leírására bukkantam. Ennek nyomán eljutottam a győri Xantus János Múzeum történészéhez, dr. Tóth Lászlóhoz, aki a reformkor helyi kutatójaként feltárta K. L. legendás életét. Tovább nyomozgatva K. L. leszármazottjára találtam (Kálóczy György – Győr), aki máig őrzi ősük néhány levelét, eredeti fényképeket és a nemesi oklevelet.

Levelezés révén kerültem kapcsolatba a Győrből és környékéről (Rábapatona, Győrújfalu) való, már érdeklődő, kutakodó Kálóczi-családokkal (Kálóczi Csaba és Károly, Kálóczi Imre), Budapestről pedig – a Vajdaságban lévő Dombos településről származó – Kálóczy Lajossal ismerkedtem meg. A kör egyre tágult. Érdekes és feltűnő jelenség volt, hogy e családok – bár sokféleképpen írták családnevüket – büszkén viselték a Kálóczi – Kálóczy – Káloczi – Kálócy stb. nevet.

Kísértett a gondolat, hogy legyen egy összejövetelünk. A többi már csak (?) szervezési munka volt. Sok-sok telefonálás, levelezés, egyeztetés után 2004. tavaszán létrejött az első találkozó Győrben, a Xantus Múzeum gyönyörű barokk termében. Ennek és az azóta lezajlott további találkozóknak az emlékeztetői elolvashatók e honlapon.

Meglepő volt számomra, hogy sokkal többen viselik ezt az általam ritkának vélt nevet, mint gondoltam. Ma kb. negyven családról van tudomásom, de sokakkal még nem jött létre kapcsolat. Szó sincs arról, hogy mi valamennyien rokonok lennénk. E közösség tagjainak nagyobb része nincsenek vér szerinti rokonságban egymással, ezért is használjuk inkább a „Névrokon” kifejezést. Mindemellett az országos találkozók mindegyikén történt valódi rokoni egymásra találás is.

A családnév eredetéről már születtek érdekes tanulmányok és megfejtések. Ezek valamiféle régi nemzetségi-törzsi származást feltételeznek. Leleményes és lelkes fiatal kutatók ezt az érdekes megközelítést megerősíthetik, de meg is cáfolhatják egy jobb elmélettel. Semmi sem végleges, semmi sincs lezárva, folyik az izgalmas kutakodás.

Az első és második találkozó Győrben jött létre Tóth László segítő közreműködésével. Az ő kutatásai és a győri, valamint a Győr környéki több Kálóczi család vonzott e helyszínre. A már említett XIX. századi dr. Kálóczy Lajos, akinek túlnyomó többségünk nem rokona, egész életét tette fel a reformeszme és később a kiegyezés megvalósítására, emigrációja után pedig még kétszer választották országgyűlési képviselőnek. Élete példájával társaságunk emblematikus személyiségévé vált. Az ő sorsa ma már történelem. Ennél több politikumot, azaz a napi politikát nem akarjuk a társaságunkba beengedni. Nem gondoljuk, hogy jelen korunk társadalmi ellentmondásainak kifejtésére, képviseletére kell fórumot adnunk.

E honlap létrehozásának elsődleges célja az eddigi információk összegyűjtése, közzététele és elérhetővé tétele bárki érdeklődő számára. Az adatok, leírások, dokumentumok segítségével bárki megkeresheti korábban nem ismert, vagy feltételezett rokoni kapcsolatait is. A családfák böngészése vagy egyszerűen a kapcsolatok feltárására irányuló felhívás ebben sokat segíthet. Az eddigi nehézkes, sok munkával és költséggel járó levelezés, találkozószervezés is könnyebbé és gyorsabbá válik az elektronikus technika alkalmazásával.

Szolgáljon a honlap mindenki örömére és megelégedésére!